Članstvo

Članom Udruge može postati bilo koja osoba koja je stekla zvanje sveučilišnog prvostupnika, diplomirala, magistrirala ili doktorirala na Fakultetu prometnih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu.

Kako biste postali član Udruge, potrebno je popuniti pristupnicu te izvršiti uplatu godišnje članarine u iznosu od 80,00 kn na račun Udruge (IBAN HR5223600001101639783) s pozivom na broj: Vaš OIB. OIB služi za potrebe vođenja knjige članova Udruge te je obavezan podatak prema Zakonu o udrugama.

Ispunjenu i potpisanu pristupnicu pošaljite na adresu:

Hrvatska udruga diplomiranih inženjera i inženjera Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu AMAC – FSC
Vukelićeva 4, 10000 Zagreb

Primjer popunjene uplatnice možete pronaći ovdje.