Kontakt

Hrvatska udruga diplomiranih inženjera i inženjera Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu AMAC – FSC

Adresa: Zagreb, Vukelićeva 4
Tel.: 01/2380-222
Fax.: 01/2314-415
Žiro-račun: 2360000-1101639783, Zagrebačka banka d. d.

OiB: 60012160394
E-mail: amac-fsc@fpz.hr
Web: www.fpz.unizg.hr/amac-fsc

Predsjednik - Darko Babić
MOB.: 091/2534-402
E-mail.: darko.babic@fpz.hr

Dopredsjednik - Mario Šafran
MOB.: 099/2518-525
E-mail.: mario.safran@fpz.hr

Dopredsjednik – Edo Jakšić
MOB.: 098/484-299
E-mail.: edojaksic@gmail.com