O nama

Kratica AMAC stvorena je od lat. riječi Almac Matris Alumni Croaticae, a označuje udrugu diplomiranih studenata Hrvatske. Udruge koje djeluju pod tim imenom građanske su neprofitne udruge i okupljaju diplomante jedne visokoškolske ustanove.

Osnivanje sličnih udruga, praksa je u sveučilišnim centrima u svijetu, pa tako i u našoj zemlji zadnjih 10 godina dolazi do njihova osnivanja. Sve AMAC udruge organizirane su u domaći odjeljak AMAC Domus. Ogranci AMAC-a postoje i izvan zemlje i organizirani su u inozemni odjeljak AMAC – Mundus. AMAC udruge djeluju u sjevernoj Americi, Europi, Australiji, Aziji i Africi.

Fakultet prometnih znanosti, kao članica Sveučilišta u Zagrebu, njegujući njegove tradicije, osnovao je „Hrvatsku udrugu diplomiranih inženjera i inženjera Fakulteta prometnih znanosti” – Almac Matris Alumni Croaticae – Facultas Studiorum commeatus (AMAC-FSC), 22. ožujka 2002 godine.

Udruga AMAC-FSC trenutno broji 456 članova, a program rada za predstojeće razdoblje zasniva se na općim zadacima koji proizlaze iz Statuta odnosno djelatnosti Udruge sa posebnim naglaskom na one koji imaju prioritet odnosno važne su za članove Udruge. Također, udruga ima ogranak u Splitu, koji broji 80 članova. U tijeku je osnivanje ogranka u Rijeci koji će okupljati diplomirane inženjere i inženjere prometa sa područje Istre, Kvarnera te okolnih područja.