Svrha i ciljevi

Svrha udruge je njegovanje zahvalnosti i odanosti prema Sveučilištu u Zagrebu i drugim hrvatskim sveučilištima, zatim očuvanje tradicije hrvatskih sveučilišta, promicanje ugleda Fakulteta prometnih znanosti, skrb za razvitak i napredak Fakulteta prometnih znanosti, njegovanje i razvitak etike inženjerskog poziva, rješavanje statusnih pitanja, razvoj prometne znanosti kao i drugih zajedničkih problema.

Također, udruga nastavlja aktivnosti uhodavanja novo osnovane Komore prometnih inženjera. Rješavanje ovog problema je nužno i zbog potrebe da se stvore preduvjeti za udruživanje hrvatskih inženjerskih struka u Europsku inženjersku komoru – krovnu organizaciju svih nacionalnih inženjerskih komora i udruga s javnim ovlastima. Proces osnivanja Europske inženjerske komore je započeo 26. rujna 2003. osnivanjem Europskog savjeta inženjerskih komora (ECEC), kao neprofitne, nekomercijalne i nevladine organizacije koja aktivno zastupa profesionalne interese inženjera – članova nacionalnih inženjerskih komora pred odgovarajućim tijelima Europske komisije i Europskog parlamenta. Nedvojbeno je da je rješavanje spomenutih problema neophodno da bi se omogućio ravnopravan i siguran nastup svih hrvatskih inženjerskih profesija na europskom i svjetskom tržištu rada. Takav oblik strukovnog organiziranja postoji u susjednoj Sloveniji (Zakon o graditvi objektov, Uradni list RS br. 110/2002.).

Nastavljaju se i aktivnosti u svezi znanstvenog i stručnog savjetovanja Znanost i razvitak prometa koje je preraslo u tradiciju Udruge, kao i organiziranje predavanja, tribina i okruglih stolova iz područja prometa. Osim toga, udruga nastavlja promicanje suradnje sa srodnim udrugama u zemlji i svijetu, kao i informiranje članova Udruge putem web portala.