1.1 Poluvodička spojna dioda

 

Poluvodičku spojnu diodu čini pn spoj sa stezaljkama za priključak na vanjski strujni krug. Slika 1.1-1(a) prikazuje dva dijela poluvodičkog kristala sastavljena od poluvodiča n i p tipa. Za priključak elementa u vanjski strujni krug p i n tip poluvodiča na jednom kraju imaju metalni kontakt, omski kontakt. Poluvodiči su električki neutralni. Na slici 1.1-1(b) poluvodiči p i n tipa su povezani u spoj i tvore jedinstveni kristal.

sl_111.gif (2537 bytes)

Slika 1.1-1 (a) Poluvodiči p i n tipa nužni pri tvorbi pn spoja (b) pn spoj

 

povratak