Trenutna pozicija i dužnosti:

  • Postdoktorand
  • Voditelj Laboratorija za modeliranje i optimiranje informacijsko-komunikacijskih mreža i uslugaEmail:

ivan.forenbacher [at] fpz [dot] hr

Akademske društvene mreže
Obrazovanje i osposobljavanje:

2016. – dr.sc.

Sveučilište u Zagrebu

2009. – dipl.ing.

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu


Nositelj/ica na predmetima:
(Suradnik/ica)

Preddiplomski studij (suradnik):

  • Arhitektura telekomunikacijske mreže
  • Komutacijski procesi i sustavi
  • Simulacije u prometu
  • Informacijski sustavi mrežnih operatera
  • Informacije i komunikacije


Radno iskustvo:

2010. Asistent

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

2009. – 2010. Stručni suradnik

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu


Tehničke vještine i priznanja:

Simulacije, statističko modeliranje, ekonometrija, mreže, programiranje

Cisco CCNA®, Riverbed Modeler, C, C#, J2ME

 

2015. Nagrada za najbolji rad konferencije ZIRP 2015

2006. Rektorova nagrada za rad " Interaktivna aplikacija za stvarnovremeno informiranje studenata putem mobilnih terminalnih uređaja "


Područja interesa:

  • Telekomunikacijske mreže i usluge,
  • Informacijsko-komunikacijske tehnologije


Znanstvena i stručna djelatnost:

Znanstveni i stručni projekti:

2014. Istraživanje mogućnosti primjene koncepta IoT za poboljšanje sigurnosti kretanja slijepih i slabovidnih osoba prometnom mrežnom

2013. – 2014. Informacijsko-komunikacijske usluge za kretanje prometnom mrežom osoba smanjene i otežane pokretljivosti

Znanstveni radovi i članci:

U autorstvu i koautorstvu objavio je desetak znanstvenih i stručnih radova.


Značajni radovi:

Forenbacher, Ivan; Peraković, Dragan; Husnjak, Siniša. (2016.)
Hedonic modeling to explore the relationship of cell phone plan price and quality in Croatia. // Telematics and Informatics. Vol. 33 (4) , 4; pp.1057-1070.

Husnjak, Siniša; Forenbacher, Ivan; Bucak, Tino. (2015).
Evaluation of Eco-Driving Using Smart Mobile Devices. // Promet - Traffic & Transportation. Vol. 27 (4); pp. 335-344.

Husnjak, Siniša; Peraković, Dragan; Forenbacher, Ivan; Mumdziev, Marijan. (2015).
Telematics System in Usage Based Motor Insurance. // Procedia Engineering. Vol. 100 (2015) ; pp. 816-825.


Članstvo u udrugama:

TM Forum