Rudarenje podataka
Kratica: RUDPOD Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Šemanjski
prof. dr. sc. Tonči Carić
Izvođači: Martina Erdelić mag. ing. traff. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Osnovni pojmovi i definicije. Potreba i motivi primjene rudarenja podataka. Osnovne funkcije rudarenja podatcima. Pred- obrada i post-obrada podataka, smanjenje dimenzionalnosti i transformacije podataka. Vizualizacija podataka. Klasifikacija podataka. Asocijativna analiza. Analiza klastera. Otkrivanje abnormalnosti. Primjena metoda rudarenja podatcima na baze podataka koje sadrži podatke o stanju prometnog sustava. Prognoziranje prometnih podataka. Pružanje dodatnih usluga korisnicima prometnog sustava temeljenih na rezultatima rudarenja podataka. Primjena rezultata rudarenja podatcima na optimizaciju procesa i upravljanje u prometnom sustavu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Pang-Ning Tan, Michael Steinbach,Vipin Kumar: Introduction to Data Mining, Addison Wesley, 2005.
Preporučena literatura:
2. Yupo Chan: Location, Transport and Land-Use: Modelling Spatial-Temporal Information, Springer, 2004.
3. Jiawei Han, Micheline Kamber, Jian Pei: Data Mining: Concepts and Techniques, Third Edition, Morgan Kaufmann, 2011.
4. Ian H. Witten, Eibe Frank: Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, Morgan Kaufmann, 2005.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže