Teorija igara
Kratica: TEOIG Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 30(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Jasmina Pašagić Škrinjar
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Borna Abramović ( Laboratorijske vježbe, Predavanja )
izv. prof. dr. sc. Jasmina Pašagić Škrinjar ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Osnovni pojmovi teorije logističkih igara. Opći pojmovi i definicije iz domena matričnih igara. Kriterij Neumanna. Igre sa sedlom. Dominacija. Igre bez sedla. Nashov ekvilibrij. Simetrične igre. Minimaks teorem. Teorija igara i linearno programiranje. Igre u paru sa sumom nula. Računanje optimalne strategije. Mješovite strategije. Igre s ograničenjima. Beskonačne igre. Višefazne igre i dinamičko programiranje. Igre u paru, sume različite od nule. Nekooperativne i kooperativne igre. Igre s konačno mnogo sudionika. Diferencijalne igre. Neposredna metoda. Brownova iterativna metoda. Geometrijska metoda. Igra protiv prirode. Modeliranje igara u logistici. Igre koje se ponavljaju. Igre s nepotpunim informacijama.
Rješavanje jednostavnih matričnih igara. Rješavanje mješovitih matričnih igara. Rješavanje matričnih igara tipa 2x2. Rješavanje matričnih igara tipa nx2. Rješavanje matričnih igara tipa 2xm. Rješavanje matričnih igara redukcijom matrice cijene igre. Rješavanje matričnih igara nxm primjenom linearnog programiranja. Mješoviti zadaci iz logistike. Teorija logističkih igara na računalu. Računanje i valorizacija Nashovih ekvilibrija . Teorem o fiksnoj točki. Modeli spoznaje. Fiktivne igre. Tržišne igre s nepotpunim podacima. Igre lobiranja. Asimptotska ponašanja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Pašagić Škrinjar, J., Abramović, B.: Primjena teorije igara u prometu i logistici, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2017.
Preporučena literatura:
2. Morris, P.: Introduction to Game Theory, Springer-Verlag New York, LLC, 1994.
3. Martin J.J. Osborne: Introduction to Game Theory, Oxford University Press, 2003.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže