Plovna sredstva I
Kratica: PLOSREDI Opterećenje: 30(P) + 20(A) + 0(L) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Kristijan Rogić
Izvođači: dr. sc. Tomislav Rožić ( Predavanja, Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Osnovni pojmovi o brodu i brodarenju. Brodski kompleks (masa, deplasman, istisnina, nosivost, prostornost, brodski privjesci). Geometrija broda (duljina, širina, gaz, visina, nadvođe). Omjer brodskih izmjera, Nacrt broda, Plovnost broda, Stabilitet broda (statički; poprečni, uzdužni, dinamički, kontrola stabiliteta pri krcanju), Momenti tromosti i težište vodne linije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Đaković, N.: Plovna sredstva, Zagrebačka stvarnost, Zagreb, 2002.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže