Tehnologija zračnog prometa
Kratica: TZP Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Stanislav Pavlin
Izvođači: Arijana Modić mag. ing. traff. ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Olakšice u dolasku i odlasku osoba i njihove prtljage, tereta i drugih stvari. Objekti i službe za promet na međunarodnim zračnim lukama. Ostale odredbe olakšica. Zaštita civilnog zrakoplovstva od nezakonitog ometanja. Ciljevi. Nacionalna organizacija i adekvatna Uprava. Program zaštite i Povjerenstvo. Zaštita zračnih luka i prijevoznika. Preventivne zaštitne mjere: zrakoplov, putnici i ručna prtljag, predana prtljaga, posebne kategorije putnika, roba, pošta i ostale stvari. Upravljanje odgovorom na djela nezakonitog ometanja. Tehnologija prihvata i otpreme zrakoplova, putnika, prtljage, robe, pošte i drugih stvari i organizacija, tehnika, zaštita, sigurnost i drugi aspekti u zračnom prometu.
Vježbe obuhvaćaju upoznavanje s obveznim dokumentima u zračnom prometu, međunarodnom i domaćom regulativom koja obrađuje organizaciju, pripremu letenja i letenje s posebnim naglaskom na olakšice i zaštitu u prometu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Security, Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference, Annex 17 to the Convention on International Civil Aviation, Ninth Edition, International Civil Aviation Organization, Montreal, Canada, 10th edition, 2017.
2. Facilitation, Annex 9 to the Convention on International Civil Aviation, Thirteenth Edition, International Civil Aviation Organization, Montreal, Canada, 15th edition, 2017.
3. Provedbena uredba Komisije (EU) 2015, 1998 od 5. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu zajedničkih osnovnih standarda iz područja zaštite zračnog prometa
4. PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/815 od 12. svibnja 2017. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/1998 u pogledu pojašnjenja, usklađivanja i pojednostavljenja određenih posebnih mjera zaštite zračnog prometa
5. European Civil Aviation Conference Policy Statement in the Field of Civil Aviation Facilitation, European Civil Aviation Conference, Doc No 30 (Part 1), 11th Edition, December 2009, Ammendment No 3, September 2014
6. Nacionalni program za olakšice NN 105/15
Preporučena literatura:
7. Nacionalni program sigurnosti u zračnom prometu NN 68/14
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže