Sustavi mjerenja i daljinskog nadzora
Kratica: SUSMJER Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Zvonko Kavran
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ivana Šemanjski ( Auditorne vježbe, Predavanja )
doc. dr. sc. Ivan Grgurević ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Elektronički mjerni i kontrolni sustavi, otvoreni i zatvoreni mjerni sustavi. Funkcionalni blokovi mjernog sustava. Statičke i dinamičke karakteristike mjernih sustava. Ulazno izlazne karakteristike, greške sustava, kalibracija i linearizacija. Izobličenje izlaznih signala. Senzori i mjerni pretvornici. Bezdodirno mjerenje. Primjena mikroprocesora u mjernim pretvornicima. Automatizacija postupka mjerenja. Mjerni sustavi za mjerenje velikog broja podataka. Mjerenje parametara prometa. Sučelje između čovjeka i fleksibilnog i inteligentnog sustava. Struktura sustava daljinskog upravljanja, razine upravljanja. Lokalno i daljinsko upravljanje. Pojam SCADA sustava. Elementi SCADA sustava.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Boyer, Stuart A.: Supervisory Control and Data Acquistion, The Instrumentation, Systems and Automation Society, 2004.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže