Organizacija prijevoza putnika željeznicom
Kratica: ORGPRPU Opterećenje: 30(P) + 20(A) + 0(L) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Borna Abramović
doc. dr. sc. Marjana Petrović
Izvođači: doc. dr. sc. Marjana Petrović ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Elementi tehnologije prijevoza putnika. Putnički tokovi unutarnjih i međunarodnih prijevoza. Obrt putničkih garnitura. Analiza utjecaja kvantitativnih i kvalitativnih parametara/pokazatelja na eksploataciju sredstava putničkog prometa. Tehnologija planiranja i upravljanja radom putničkih kolodvora. Tehnološko proračunavanje pokazatelja rada u putničkom prometu. Vlakopratno osoblje. Organiziranje putničkog prometa. Ugovori javnog značaja (Public Service Obligation). Prigradski i gradski prijevozi. Iskustava drugih željezničkih uprava.Visoko brzinski putnički prijevozi. Nekonvencionalni prijevozi. Zajednički proizvodi. Integrirani putnički prijevozi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Badanjak, D., Bogović, B., Jenić, V.: Organizacija željezničkog prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 2006.
2. Mlinarić, T.J.: Osnove tehnologije željezničkog prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2009.
3. Vuchic, V.R.: Urban Transit - Operations, Planning and Economics, John Wiley&Sons, Inc., 2005.
4. Čičak, M., Vesković, S.: Organizacija železničkog saobraćaja II - zbirka rešenih zadataka, Saobraćajni fakultet, Beograd, 1999.
Preporučena literatura:
5. Abramović, B.: Modeliranje potražnje u funkciji prijevoza željeznicom, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2010.
6. Brons, M., Givoni, M., Rietveld, P.: Access to railway stations and its potential in increasing rail use, Transportaion Research Part A 43, 2009., pp 136-149
7. Bruno, G., Gendreau, M., Laporte, G.: A heuristic for the location of a rapid transit line, Computers & Operations Research 29. 2002., pp 1-12
8. Mohajeri, N., Amin, G. R.: Railway station site selection using analytical hierarchy process and data envelopment analysis, Computers & Industrial Engineering 59, 2010., pp 107-114
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže