Aeronautika, Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 1
[3257] Izborna grupa aeronautika D > Grupa D
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
172906 Dinamika i starenje zrakoplova 30 12 3 0 0 0 5.0
99233 Engleski zrakoplovni jezik VI 15 0 0 0 30 0 3.0
172923 Aerodromske operacije 30 10 0 5 0 0 5.0
47866 Avionika i IFR letenje 30 10 3 2 0 0 5.0
74702 Zrakoplovne emisije 30 12 3 0 0 0 5.0
[6570] Izborna grupa praktične vježbe letenja L > Grupa L
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
47871* Teorijska priprema i praksa letenja - helikopter II 0 75 0 0 0 0 8.0
47868* Teorijska priprema i praksa letenja - avion II 0 75 0 0 0 0 8.0
[6573] Izborna grupa vojne znanosti V > Grupa V
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
47874 Opća taktika 30 15 0 0 0 0 5.0
47859* Radiotelefonska komunikacija IV 15 15 0 0 0 0 2.0
Semestar 2
[3258] Izborna grupa aeronautika D > Grupa D
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
47867 Elementi sigurnosti zračnog prometa 30 15 0 0 0 0 5.0
74707 Operativni postupci zračnih prijevoznika 30 15 0 0 0 0 4.0
47902 Prometni geoinformacijski sustavi 30 0 15 0 0 0 5.0
74700 Engleski zrakoplovni jezik VII 15 0 0 0 30 0 4.0
74706 Zrakoplovno izviđanje i nadzor 30 30 0 0 0 0 6.0
[6571] Izborna grupa praktične vježbe letenja L > Grupa L
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
47872* Teorijska priprema i praksa letenja - helikopter III 0 75 0 0 0 0 8.0
47869* Teorijska priprema i praksa letenja - avion III 0 75 0 0 0 0 8.0
[6574] Izborna grupa vojne znanosti V > Grupa V
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
47863* Zrakoplovna navigacija III 15 15 0 0 0 0 4.0
47860 Radiotelefonska komunikacija V 15 15 0 0 0 0 3.0
47879 Upravljanje i vođenje u vojnoj organizaciji 30 15 0 0 0 0 5.0
47861 Zrakoplovna balistika 45 30 0 0 0 0 6.0
Semestar 3
[4802] Izborna grupa aeronautika D > Grupa D
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
47724 Optimizacija prometnih procesa 30 0 15 0 0 0 5.0
74701 Ljudski potencijali u zrakoplovstvu 30 15 0 0 0 0 4.0
74710 Upravljanje kvalitetom u zrakoplovstvu 30 15 0 0 0 0 5.0
74703 Upravljanje i vođenje zrakoplova 30 15 0 0 0 0 5.0
47917 Operacijska istraživanja 30 30 0 0 0 0 6.0
74709 Upravljanje kapacitetom i protokom zračnog prometa 30 0 15 0 0 0 5.0
74705 Operacije bezposadnih letjelica 30 15 0 0 0 0 5.0
47718 Dinamika prijevoznih sredstava 30 15 0 0 0 0 5.0
[6572] Izborna grupa praktične vježbe letenja L > Grupa L
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
47873* Teorijska priprema i praksa letenja - helikopter IV 0 75 0 0 0 0 8.0
47870* Teorijska priprema i praksa letenja - avion IV 0 75 0 0 0 0 8.0
[6575] Izborna grupa vojne znanosti V > Grupa V
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
47878 Komparativni sustavi obrane 30 15 0 0 0 0 5.0
47876 Vojna povijest 30 15 0 0 0 0 5.0
47864 Zrakoplovna navigacija IV 45 30 0 0 0 0 7.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje