Inteligentni transportni sustavi II
Kratica: ITSII Opterećenje: 45(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Sadko Mandžuka
Izvođači: doc. dr. sc. Marko Matulin ( Predavanja, Auditorne vježbe )
dr. sc. Martin Gregurić ( Seminar, Auditorne vježbe )
Krešimir Kušić mag. ing. traff. ( Seminar )
Opis predmeta: Razvoj integralnih i interoperabilnih rješenja Inteligentnih transportnih sustava. Platforme za kompleksne senzorske, komunikacijske i upravljačke sustave. Modeliranje složenih sustava primjenom naprednih alata. Ovladavanje stvarno vremenskim ograničenjima. Pristupni i sučeljni protokoli. Cjelovito upravljanje prometom integracijom različitih ITS podsustava (Road Traffic Control, Pre-trip and On-trip Information, Incident Management, Emergency Service, Automatic Toll Collection, Ramp Metering). Dinamički mrežni modeli. Primjeri upravljanja cestovnim urbanim prometom. Sigurnosne aplikacije ITS-a. Čovjekov nadzor automatiziranih ITS rješenja. Evaluacija učinkovitosti, troškova i koristi ITS aplikacija. Primjeri sačinjavanja plana izgradnje i uspostave ITS-a. Analiza uspješnih primjera realizacije ITS aplikacija. Primjeri rješavanja problema interoperabilnosti. Upravljanje životnim ciklusom ITS aplikacija. Prikupljanje i održavanje korpusa znanja o ITS-u.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Mandžuka, S.: Inteligentni transportni sustavi 2 ., interna skripta, Zavod za ITS, 2010.
2. Matulin, M., Mandžuka, S.: Inteligentni transportni sustavi 2, Vježbe 1, Zavod za ITS, 2018.
3. Gregurić, M., Mandžuka, S.: Inteligentni transportni sustavi 2, Vježbe 2, Zavod za ITS, 2018.
Preporučena literatura:
4. Mandžuka, S., et all.: The Use of Cooperative ITS in Urban Traffic Management, in Intelligent Transport Systems: Technologies and Applications, NewYork : John Wiley & Sons, Inc, 2015.
5. Gregurić, M., Ivanjko, E., Mandžuka, S.: The use of cooperative approach in ramp metering. // Promet - Traffic & Transportation. 28 (2016) , 1; 11-22
6. Gregurić, M., Ivanjko, E. & Mandžuka, S.: Cooperative Ramp Metering Simulation. Proceedings of 37. International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics MIPRO 2014. Rijeka, str. 1204-1209.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže