Umjetna inteligencija
Kratica: UMJEIN Opterećenje: 30(P) + 10(A) + 20(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Gold
izv. prof. dr. sc. Edouard Ivanjko
Izvođači: dr. sc. Martin Gregurić ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Definicija umjetne inteligencije. Sustav zasnovan na znanju. Ontologija. Prikaz znanja. Baza znanja. Mehanizam zaključivanja. Zaključivanje u sustavu temeljenom na pravilima. Stručni sustav. Predikatna logika. Neizrazita logika i zaključivanje. Umjetne neuronske mreže. Genetski algoritam. Inteligentno pretraživanje podataka. Obrada prirodnog jezika. Računalni vid. Sustavi raspodijeljene inteligencije. Modeli inteligentnih posrednika. Inteligentni transportni sustavi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Russell, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall, 2003.
2. Ban, Ž., Matuško, J., Petrović, I., Primjena programskog sustava Matlab za rješavanje tehničkih problema, Graphis, 2010.
3. Dalbelo-Bašić B., Čupić M., Šnajder J., Umjetne neuronske mreže, ZEMRIS, FER, 2008.
4. Čupić, M., Prirodom inspirirani optimizacijski algoritmi, ZEMRIS, FER, 2009.-2010.
Preporučena literatura:
5. Luger, G.F.: Artificial Intelligence, Addison Wesley, 2005.
6. Dalbelo-Bašić B., Šnajder J., Umjetna inteligencija: Zaključivanje uporabom propozicijske i predikatne logike, zbirka zadataka, udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, 2008.
7. Petrović I., Baotić M., Perić N., Inteligentni sustavi upravljanja: Neuronske mreže, evolucijski i genetički algoritmi, FER, 2011.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže