Tehnologija prihvata i otpreme zrakoplova
Kratica: TEHPROTZ Opterećenje: 30(P) + 10(A) + 0(L) + 5(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. art. dr. sc. Igor Štimac
Izvođači: dr. sc. Matija Bračić ( Predavanja )
Jelena Pivac mag. ing. traff. ( Seminar, Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Osnove tehnologije prihvata i otpreme zrakoplova. Faze tehnologije prihvata i otpreme zrakoplova. Operativne faze prihvata i otpreme zrakoplova. Regulativa prihvata i otpreme zrakoplova. Dokumentacijska osnova prihvata i otpreme zrakoplova. Odgovornosti poslužitelja. Funkcije kontrolora zemaljskog opsluživanja zrakoplova. Aerodromska infrastruktura za prihvat i otpremu zrakoplova. Prometno tehnološke značajke opreme za prihvat i otpremu zrakoplova. Sigurnosne procedure pri zemaljskom opsluživanju zrakoplova. Tipizacija zrakoplova. Pravila komunikacije pri zemaljskom opsluživanju zrakoplova. Opsluživanje prtljage, tereta, pošte i putnika na stajanci. Osnove balansiranje zrakoplova. Kontrola kretanja na stajanci.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bračić, M., Pavlin, S: Autorizirana predavanja (objavljeno na sustavu Merlin)
2. Štimac, I.: Autorizirana predavanja (objavljeno na sustavu Merlin)
3. Bračić, M: Autorizirana predavanja (objavljeno na sustavu Merlin)
Preporučena literatura:
4. Ashford, N., Stanton, H.P.M., Moore, C.A., Coutu, P., Beasley, J.R.: Airport operations, Third edition, McGraw-Hill, 2013.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže