Planiranje u vodnom prometu
Kratica: PLUVODPR Opterećenje: 30(P) + 7(A) + 8(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Natalija Kavran
prof. dr. sc. Mihaela Bukljaš
Izvođači: doc. dr. sc. Vlatka Stupalo ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Teorijske pretpostavke planiranja i projektiranja. Vrste prometnog planiranja i metodologija razvojnog planiranja. Planovi razvoja vodnog prometa, planovi investicija i planovi kadrova. Metodologija izrade studija, studije opravdanosti, metode analize studije. Vrste projekata, metodologija projektiranja i predprojektna dokumentacija. Pristup logičke matrice. Vrednovanje i prezentiranje projekata.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kavran, N., Skočibušić Bukljaš, M., Stupalo, V.: Planiranje u vodnom prometu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2017. (sveučilišni priručnik u pripremi)
2. Kavran, N.: Planiranje u vodnom prometu - autorizirana predavanja, 2017. (Merlin)
3. Bukljaš Skočibušić, M.: Planiranje u vodnom prometu - autorizirana predavanja, 2017. (Merlin)
4. Stupalo, V.: Planiranje u vodnom prometu - vježbe, 2017. (Merlin)
5. Stupalo, V.: Upute za izradu vježbe u aplikaciji MS Project 2013, vježbe, 2016. (Merlin)
Preporučena literatura:
6. Alderton, P. M.: Port management and operations, Lloyds of London Press, London, 1999.
7. Biafore, B.: Microsoft Project 2013 The missing manual, O'Reilly Media Inc., Sebastopol, USA, 2013.
8. Bichou, K.: Port operations, planning and logistics, Informa, London, 2009.
9. Bukljaš Skočibušić, M., Radačić, Ž., Jurčević, M.: Ekonomika prometa, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2011.
10. Chatfield, C., Johnson, T.: Step by Step Microsoft Project 2013, Microsoft Press, Redmond, Washington, 2013.
11. Charvat, J.: Project management methodologies: selecting, implementing, and supporting methodologies and processes for projects, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2003.
12. Cook, C. R.: Just enough project management: the indispensable four-step process for managing any project better, faster, cheaper, The McGraw-Hill Companies, Inc., New York, 2005.
13. Dundović, Č., Kesić, B.: Tehnologija i organizacija luka, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2001.
14. Grammenos, C.Th. (ed): The handbook of maritime economics and business, Lloyds of London Press, London, 2002.
15. Jolić, N.: Luke i ITS, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2008.
16. Kelton, W.D., Sadowski, R.S., Zupick, N.B.: Simulation with Arena, McGraw-Hill Education, New York, 2015.
17. Kesić, B.: Ekonomika luka, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2003.
18. Ligteringen, H., Velsink, H.: Ports and Terminals, VSSD, Delft, Netherlands, 2012.
19. Marinović-Uzelac, A.: Prostorno planiranje, Dom i svijet, Zagreb, 2001.
20. Padjen, J.: Osnove prometnog planiranja, Informator, Zagreb, 1986.
21. Padjen, J.: Prometna politika Hrvatske, Masmedia, Zagreb, 2003.
22. Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom, Svezak 1., Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU, Zagreb, 2008.
23. UNCTAD: Port Development: A handbook for planners in developing countries, 2ed. rev., United Nations, New York, 1985.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže