Tehnologija kurirskih procesa
Kratica: TEHKURPR Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Zvonko Kavran
Izvođači: dr. sc. Katarina Mostarac ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Pojam i temeljne značajke kurirske tehnologije. Analiza klasičnog i kurirskog procesa (gledišta: ekonomsko, regulatorno i tehničko-tehnološko). Obuhvat kurirske djelatnosti (razgraničenje od srodnih djelatnosti). Pregled globalnih i lokalnih kurirskih službi. Uloga kurirske tehnologije u gospodarskom sustavu (prometa, trgovine, produktivnosti, konkurentnosti i sl.) Osnovni ekonomski pokazatelji (internacionalni, europski i nacionalni). Analiza dodatne vrijednosti u kurirskom procesu. Struktura pošiljaka (sadržaj i volumetrička težina) i usluga. Struktura tehnološkog procesa. Tehnologija i informatička podrška u preuzimanju pošiljaka na adresi pošiljatelja. Procesi u središnjem uredu distribucijskog područja. Odabir najpovoljnijeg vozila i optimizacija prijevoza. Daljinski nadzor vozila, vozača i tereta (pošiljki). Komunikacija s vozilom i navigacija. Praćenje pošiljaka na Internetu. Internet trgovina i funkcija dostave u Internet trgovini. Analize kvalitete usluga kurirske službe. Nove tehnologije u tehnološkoj fazi dostave pošiljki.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kavran, Z., Mostarac, K.: Autorizirana predavanja i vježbe iz predmeta Tehnologija kurirskih procesa (objavljeno putem sustava Merlin: https://moodle.srce.hr/2018-2019/)
2. Bošnjak, I.: Tehnologija poštanskog prometa II, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1999.
3. The Internet of Postal Things, RARC Report, U.S. Postal Service Office of Inspector General, USA, 2015.
Preporučena literatura:
4. The Economic Impact of Express Carriers in Europe, Oxford Economic Forecasting, Oxford, 2011.
5. Časopis: Postal and Parcel Technology International (dostupno na , https://www.postalandparceltechnologyinternational.com/)
6. Wik-Consult: Main Developments in the Postal Sector (2010-2013), Bad Honnef, Germany, 2013.
7. Ballebye Okholm, H. Et al.: Principles of e-commerce delivery prices, Copenhagen Economics, Copenhagen, Danmark, 2016.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže