Sustav zrakoplovnog informiranja
Kratica: SUSZRAIN Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Biljana Juričić
Izvođači: Bruno Antulov-Fantulin mag. ing. aeronaut. ( Seminar )
Opis predmeta: Propisi u zrakoplovstvu. Nadležna međunarodna i nacionalna regulativa, Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva ICAO, SARPs. Usluge zračne plovidbe. ICAO kratice i kodovi. AIM strategija. Korisnici zračnog prometa. Informacije u zračnoj plovidbi. Zrakoplovna fiksna telekomunikacijska mreža, oznake prioriteta, formiranje adresa, označitelji mjesta, ICAO identifikacijski kod zrakoplova. IAIP-Objedinjeni paket zrakoplovnog informiranja IAIP, Zbornik zrakoplovnih informacija AIP, dopune (SUPs) i izmjene (AMDTs). NOTAM, vrste, serije, dijelovi, liste provjere važećih NOTAM-a. NOTAM-i posebne namjene, trigger NOTAM, SNOWTAM, ASHTAM. Plan leta te, vrste i dijelovi plana leta. Poruke pridružene planu leta. IFPS - poruke koordinacije i poruke hitnosti. Europska AIS baza podataka-EAD.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Juričić, B.: Zrakoplovno informiranje, skripta, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2018. (http://www.fpz.unizg.hr/zan/wp-content/uploads/2018/04/Zrakoplovno-informiranje_skripta.pdf)
2. Annex 15 - Aeronautical Information Service, ICAO Doc 4444 - Air Traffic Management, Appendix 2-Flight Plan, ICAO
3. Integrirani paket zrakoplovnih informacija, HKZP d.o.o.
Preporučena literatura:
4. Doc 8126 - AIS Manual, ICAO Doc 8400 - Abbreviations and Codes, ICAO Doc 7910 - Location Indicators, ICAO Doc 8585, ICAO
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže