Engleski zrakoplovni jezik III
Kratica: EZJIII Opterećenje: 15(P) + 0(A) + 0(L) + 0(S) + 15(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: v. pred. Ivana Francetić
Izvođači: dr. sc. Mira Pavlinović ( Predavanja, Vježbe iz stranog jezika )
v. pred. Ivana Francetić ( Vježbe iz stranog jezika )
Opis predmeta: Opći engleski i stručni engleski zrakoplovni jezik s osobitim naglaskom na stručnom nazivlju i specifičnim jezičnim funkcijama.
Teme: How is it Possible to Fly, Aircraft, History of Aviation, Aircraft Instruments, Aircraft Engines, Stability and Control, Light Aircraft, Helicopters, Aviation Weather
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Nastavni materijal s predavanja objavljen na sustavu Merlin
2. Murphy, R.: ENGLISH GRAMMAR IN USE. CUP: Cambridge (the latest edition)
Preporučena literatura:
3. Kukovec: FLYING, Aviation English, Ljubljana, 2001. (može se posuditi u Fakultetskoj knjižnici na Borongaju, Objekt 71)
4. Mariner, L.: CLEARED FOR TAKEOFF: ENGLISH FOR PILOTS, Book 1 & 2. AE Link Publications, Inc.; 1st edition, 2007.
5. Emery, H., Roberts, A.: AVIATION ENGLISH. Macmillan Publishers Limited, 2012.
6. Emery, H.; Roberts, A.: CHECH YOUR AVIATION ENGLISH. Macmillan Publishers Limited, 2014.
7. Dodatna građa koju nastavnik donosi na nastavu ili šalje studentima elektroničkom poštom
8. Građa u obliku zvučnih i video zapisa (CD-romova, "podcasts", filmova itd.) građa s interneta, stručni časopisi, priručnici i knjige
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže