Promet, Izborni predmeti za akademsku godinu 2020/2021

Semestar 1
[562] Izborni 1 > Upis 1 ECTS bod
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
95310 Engleski jezik I 15 0 0 0 15 0 1.0
95312 Njemački jezik I 15 0 0 0 15 0 1.0
Semestar 2
[941] Izborni 2 > Upis 6 ECTS bodova
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
19139 Njemački jezik II 15 0 0 0 15 0 1.0
131058 Općeprometno pravo 30 0 0 30 0 0 5.0
28930 Vizualne informacije u prometu 30 30 0 0 0 0 5.0
19137 Engleski jezik II 15 0 0 0 15 0 1.0
Semestar 3
[938] Izborni 3 > Upis 6 ECTS bodova
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
95313 Njemački jezik III 15 0 0 0 15 0 1.0
27433 Ekonomika prometa 30 0 0 15 0 0 5.0
95311 Engleski jezik III 15 0 0 0 15 0 1.0
Semestar 4
[939] Izborni 4 > Upis 8 ECTS bodova
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
27444 Engleski jezik IV 15 0 0 0 15 0 1.0
27450 Strojarstvo 45 30 0 0 0 0 7.0
27446 Njemački jezik IV 15 0 0 0 15 0 1.0
74495 Elektronički sklopovi i računala 30 30 0 0 0 0 7.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje