Inteligentni transportni sustavi, Izborni predmeti za akademsku godinu 2020/2021

Semestar 6
[8003] Izborni ITSLOG > Upis minimalno 12 ECTS bodova
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
74503 Arhitektura inteligentnih transportnih sustava 30 30 0 0 0 0 6.0
74502 Upravljanje incidentnim situacijama u prometu 30 30 0 0 0 0 6.0
93754 Špedicija 30 15 0 15 0 0 6.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje