Modeliranje i planiranje u cestovnom prometu
Kratica: MOPLCESP Opterećenje: 30(P) + 10(A) + 20(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Danijela Barić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Danijela Barić ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
Tomislav Gotić mag. ing. traff. ( Laboratorijske vježbe, Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Osnovne značajke prometnog modeliranja. Metode prikupljanja ulaznih podataka. Modeliranje prometne mreže. Modeliranje generiranja putovanja. Modeli faktora rasta. Modeliranje distribucije putovanja. Gravitacijski model. Diskretni modeli odabira. Modeliranje modalne raspodjele putovanja. Modeli dodjeljivanja putovanja na prometnu mrežu. Pojednostavljeni modeli prijevozne potražnje. Prometno planiranje-modeli korištenja zemljišta, prognoziranje na temelju posjedovanja osobnog automobila. Mikrosimulacijsko modeliranje.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Barić, D.; Novačko, L.: Modeliranje i planiranje u cestovnom prometu -autorizirana predavanja, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2015.
Preporučena literatura:
2. Čičak, M.: Modeliranje u željezničkom prometu, IPV, Zagreb, 2005.
3. Hensher, D., Button, K.: Handbook of Transport Modelling, Elsevier, Oxford, 2000.
4. O'Flaherty, C.A.: Transport Planning and Traffic Engineering, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2001.
5. Oppenheim, N.: Urban Travel Demand Modeling, Wiley, New York, SAD, 1995.
6. Ortuzar, J.D., Willumsen, L.: Modelling Transport, Wiley, Chichester, UK, 2011.
7. Transportation Planning Handbook, Institute of Transportation Engineers, Washington, SAD, 2009.
8. Trip Generation, Institute of Transportation Engineers, Washington, SAD, 2008.
9. Visum 12.5 Basics, PTV AG, Karlsruhe, Germany, 2012.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže