Upravljanje prometnim sustavom u urbanim sredinama
Kratica: UPSUSR Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Ljupko Šimunović
Izvođači: dr. sc. Mario Ćosić ( Predavanja )
doc. dr. sc. Marko Ševrović ( Predavanja )
doc. dr. sc. Marko Šoštarić ( Predavanja )
Julijan Jurak mag. ing. traff. ( Seminar )
prof. dr. sc. Ljupko Šimunović ( Seminar )
Opis predmeta: Funkcionalna definicija prometnog sustava urbanih sredina, prostorno-vremenski činitelji prijevozne potražnje, prikupljanje, estimacija i validacija prometnih podataka, procjena internih i eksternih troškova putovanja, procjena repova čekanja i propusne moći infrastrukture, procjena zastoja ili vremena vožnje, upravljanje prometnim sustavom podržanim ITS tehnologija (fiksni, adaptivni,temeljeni na raznim logikama (fuzzy i sl.)), upravljanje prometnom u incidentnim situacijama na urbanoj prometnoj mreži, upravljanje prometom u zonama radova, redovnim i izvanrednim događanjima, koncept ograničenog pristupa zonama urbane sredine, koncept upravljanja ponudom parkiranja, koncept upravljanja javnim gradskim prijevozom u urbanim sredinama, definiranje skupa putnih informacija, pred-putnih, te servisi za pružanje informacija u realnom
vremenu, definiranje funkcije cilja za ukupni prometni sustav urbane sredine, te optimiranje sustava u odnosu na postavljenu funkciju cilja, definiranje operativnih strategija za upravljanje prometnim sustavom, definiranje operativnih strategija u odnosu na vremensko-prostornu dimenziju urbane sredine.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Litman, T.: Mobility Management, GTZ, Eschborn, 2004.
2. Sayeg, P.: ITS, GTZ, Eschborn, 2009.
3. Broadus, A., Litman, T., Menon, G.: Transportation Demand Management, GTZ, Eschborn, 2009.
4. Sayeg, P., Charls, P.: Inteligent Transport System, GTZ, Eschborn, 2005.
Preporučena literatura:
5. Mobility Management & Commuting, GTZ, Echborn, Germany, 9/2011.
6. Button, K.J., Henser, D.A.: Handbook of transport systems and traffic control, Volume 3, Elsevier Ltd., Oxford, UK, 2006.
7. Litman, T.: Transport Elasitcities, Imapacts on Travel Behaviour, BMZ, Berlin, 2013.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže