Tehnologija telekomunikacijskog prometa II
Kratica: TTPII Opterećenje: 30(P) + 16(A) + 14(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Štefica Mrvelj
Izvođači: doc. dr. sc. Marko Matulin ( Predavanja, Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
prof. dr. sc. Štefica Mrvelj ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Višeuslužne telekomunikacijske mreže i usluge u tehnološkom okruženju. Specifikacija komunikacijskih potreba i zahtjeva korisnika. Proces prijenosa informacija od kraja do kraja. Tehnološki procesi prijenosa informacija u Internet mreži. Uloga mrežnih elemenata u procesu prijenosa informacija i protokoli. Određivanje performansi sustava posluživanja (linka i čvora) -primjena modela posluživanja s prioritetom. Metode usmjeravanja prometa. Kontrola toka i kontrola pogrešaka. Koncept i temeljne prometno-tehnološke specifičnosti 3. i 4. generacije mobilnih mreža. Određivanje kapaciteta ćelije (prometnih i signalizacijskih kanala) uz definiranu razinu kvalitete usluge. Tehnološki procesi prijenosa informacija u mobilnoj mreži. Metode raspoređivanja kapaciteta u ćeliji i analiza performansi ćelije. Uloga mrežnih elemenata u procesu prijenosa informacija i protokoli. Metode predviđanja prometa u mrežama s paketnim modom prijenosa (višerazinska prometna evaluacija). Kvaliteta usluge i iskustvena kvaliteta usluge. Mjerenje kvalitete usluge. Ciljevi kvalitete usluge od kraja do kraja i pridruživanje mrežnim elementima. Analiza utjecaja degradacije mrežnih performansi na kvalitetu usluge (vrste artefakata). Upravljanje kvalitetom usluge od kraja do kraja.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Mrvelj, Š.: Autorizirana predavanja iz Tehnologije telekomunikacijskog prometa 2, Fakultet prometnih znanosti, 2020.
2. Mrvelj, Š., Bošnjak, I.: Primjeri i zadaci iz telekomunikacijskog prometa, FPZ, Zagreb, 2000.
3. Matulin, M., Mrvelj, Š.: Videovježbe kolegija TTkP 2 (dostupno na sustavu MERLIN i YouTube kanalu Katedre za teoriju TK prometa)
4. Matulin, M., Mrvelj, Š.: Materijali pripremljeni za auditorne vježbe (dostupno na sustavu MERLIN)
Preporučena literatura:
5. Barbosa de Lima, A., Roberto de Almeida Amazon, J.: Internet Teletraffic Modeling and Estimation, River Publishers, Aalborg, 2013. (978-8792982100)
6. Braun, T., Diaz, M., Enríquez-Gabeiras, J., Staub, T.: End-to-End Quality of Service Over Heterogeneous Networks, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Berlin, 2008. (ISBN 978-3-540-79119-5)
7. Ash, G., Davie, B., Evans, J., Farrel, A., Filsfils, C., Loshin, P., Medhi, D., Morrow, M., Martinez Perea, R., Peterson, L.L., Ramasamy, K., Strassner, J., Vijayananda, K., Wang, Z.: Network Quality of Service - Know It All, Elsevier Inc., Burlington, 2009. (ISBN 978-0-12-374597-2)
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže