Poštanski sustavi II
Kratica: POŠSUII Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Tomislav Kljak
Izvođači: dr. sc. Katarina Mostarac ( Auditorne vježbe, Predavanja, Seminar )
Opis predmeta: Temeljni pojmovi i predmet proučavanja. Primjena sustavne metodologije (hard, soft i fuzzy). Primjena sustavne metodologije na poštanski sustav. Procesna organizacija poštanskog operatora. Grupiranje radnih zadataka i organizacija poslovnih procesa. Analiza slučaja više nacionalnih poštanskih sustava. Pojam i značajke poštanskog tržišta (horizontalna analiza: mjerodavna tržišta, input-output struktura, PDV, USO). Prirodni monopoli (ekonomija razmjera i obujma). Regulacija i zaštita tržišnog natjecanja (regulatorne mjere i državne potpore). Održivost poštanske mreže i zaposlenici. Doktrina "Essential facilities" i pristup mreži. Diversifikacija poštanskih usluga te održivi razvoj i pogled u budućnost. Ekološki izazovi.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Čaušević, S., Bošnjak, I.: Sustavsko inženjerstvo u transportu i komunikacijama, Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Sarajevo, 2006.
Preporučena literatura:
2. Čekić, Š., Bošnjak, I.: Menadžment u transportu i komunikacijama, Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu i Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Sarajevo i Zagreb, 2000.
3. Radošević, D.: Osnove teorije sustava, Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb, 2001.
4. Ross, T.J.: Fuzzy Logic with Engineering Applications, John Wiley & Sons, New York, 2004.
5. Vrhovski, M.: Načela i metode organizacijske znanosti, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1999.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže