Lučki terminali
Kratica: LUČTER Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Natalija Kavran
Izvođači: doc. dr. sc. Vlatka Stupalo ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Specijalizacija luka. Terminali - pojmovno značenje i vrste terminala. Terminali za tekući teret. Kontejnerski terminali. Ro-Ro terminali. Terminali za suhe rasute terete. Terminali za teglenice. Terminali za opasne terete. Određivanje specifičnih veličina kod planiranja terminala. Ostali terminali (terminali za teške terete, terminali za drvo i drvene proizvode, itd.). Putnički terminali. Tehnološka obilježja terminala u funkciji robno transportnog centra i robnog distribucijskog centra. Planiranje lučkih terminala. Razvojni planovi hrvatskih riječnih i morskih luka.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Jolić, N.: Luke i ITS, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2008.
2. Dundović, Č.: Lučki terminali, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2002.
3. Nastavni materijali s predavanja i vježbi (Merlin)
Preporučena literatura:
4. Alderon, P.: Port management and operations, LLP Reference Publishing, London, 1999.
5. Bichou, K.: Port operations, planning and logistics, Lloyds Practical Shipping Guides, Informa, London, 2009.
6. Boutekoning, Y. M.: Towards new generation terminal operations: identifying implementation obstacles, Delft University Press, Delft, 2002.
7. Dundović, Č., Kesić, B.: Tehnologija i organizacija luka, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2001.
8. Kesić, B., Jugović, A.: Menadžment pomorsko putničkih luka, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2006.
9. Komadina, P.: Ro-Ro brodovi, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 1987.
10. Ligteringen, H.: Ports and terminals, Delft University of Technology, Delft, 2000.
11. Rukonić, B.: Krcanje tereta-draft survey, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 1993.
12. Song, D. W., Panayides, P. M.: Maritime logistics, a complete quide to effective shipping and port management, Kogan Page, London, Philadelphia, New Delhi, 2012.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže