Tehnika u vodnom prometu II
Kratica: TEHVPII Opterećenje: 30(P) + 20(A) + 0(L) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. Tomislav Rožić
Izvođači: doc. Tomislav Rožić ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Osnovni termini kontejnerskog prometa. Značajke tereta koji se prevoze u kontejnerima. Opći uvjeti rukovanja kontejnerima. Identifikacija kontejnera. Tehničke karakteristike i načine rukovanja pojedinih vrsta kontejnera. Vrste brodova za prijevoz kontejnera. Određivanje vremena opsluživanja broda. Određivanje optimalnog broja pristana na kontejnerskom terminalu. Planiranje rasporeda kontejnera po teretnim prostorima broda na osnovi određenih kriterija. Osiguranje tereta na brodovima. Planiranje troškovnih modela kontejnerskih brodova. Utjecaj informacijsko komunikacijskih sustava na kontrolu kontejnerskih terminala. Značajke Ro-Ro brodova. Lučki kontejnerski terminali. Određivanje broja potrebne mehanizacije na kontejnerskim terminalima. Izračun potrebne površine za odlaganje kontejnera. Informacijsko-komunikacijski sustavi na kontejnerskim terminalima. Plan tereta terminala.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Container Handbook, Transport and Loss prevention Department Wilhelmstraße 43/43 G D-10117 Berlin, 2009.
2. Vranić, D., Kos, S.: Morska kontejnerska transportna tehnologija I, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2008.
3. Vranić, D., Kos, S.: Morska kontejnerska transportna tehnologija II, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2006.
Preporučena literatura:
4. Meisel, F.: Seaside Operations Planning in Container Terminals, Martin Luther Universitat Halle Wittenberg Juristische und Wirtschaftswissenschaftliche Fak, Halle, 2008.
5. Wei Yim Yap: Container Shipping Services and their Impact on Container Port Competitiveness, UPA Univerity Press Antwerp, Brussels, 2009.
6. Kap Hwan Kim, Hans-Otto Gunther: Container Terminals and Cargo Systems, Heidelberg, 2010.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže