Gospodarenje i upravljanje u zračnom prometu
Kratica: GOSUPZRP Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Ružica Škurla Babić
Izvođači: Maja Ozmec-Ban ( Predavanja )
Opis predmeta: Ekonomske značajke zračnog prometa kao uslužne djelatnosti, elementi usluge zračnog prometa. Značajke potražnje za uslugama zračnog prometa, čimbenici utjecaja (opći i posebni). Elastičnost potraznje, koeficijenti elastičnosti različitih tržišnih segmenata. Modeliranje potražnje i modeliranje ponašanja putnika. Tržište zracnog prometa, tipovi tržisnih struktura s primjerima, S-krivulja. Struktura troškova zračnih prijevoznika, fiksni i varijabilni troškovi, direktni i indirektni operativni troškovi, determinante značajne za kontrolu troškova zračnih prijevoznika. Metode procjene troškova eksploatacije zrakoplova. Prihodi zračnih prijevoznika, strategije formiranja cijena usluga zrakoplovnih kompanija, analiza točke pokrića leta. Nabava flote, amortizacija flote, vrste leasinga. Zračna luka kao gospodarski subjekt. Tehničko-tehnološke značajke zračne luke s motrišta ekonomike poslovanja. Ekonomske značajke zračne luke. Organizacija zračne luke s motrišta ekonomike poslovanja. Utvrđivanje prihoda i rashoda u zrakoplovnim i nezrakoplovnim djelatnostima. Pristojbe i naknade u zračnim lukama. Sustav obračunavanja aerodromskih naknada. Razvoj i upravljanje nezrakoplovnim djelatnostima. Utvrdivanje potreba za ulaganje u aerodromsku infrastrukturu. Financiranje aerodromske infrastrukture. Financijski plan poslovanja zračne luke, ekonomske i financijske analize. Primjeri gospodarenja zračnim lukama u svijetu i Hrvatskoj. Djelatnost kontrole zračne plovidbe-ekonomski aspekt, naknade i izračun naknada
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Škurla Babić, R.: Autorizirana predavanja i prezentacije (sustav za e-učenje Merlin)
2. Ozmec-Ban, M.: Autorizirana predavanja i prezentacije (sustav za e-učenje Merlin)
Preporučena literatura:
3. Airport Economic Manual, Doc 9562, Internationa Civil Aviation Organisation, Third Edition, 2013.
4. Eurocontrol: Customer Guide to Route Charges, Bruxelles, Belgija, 2016.
5. Holloway, S.: Straight and level: practical airline economics, Ashgate Publishing Company, Aldershot, UK, 2016.
6. Pravilnik o naknadama zračnih luka, NN 65/2015.
7. Vasigh, B., Taleghani, R., Jenkins, D.: Aircraft finance: strategies for managing capital costs in a turbulent industry, Ross Publishing, Fort Lauderdale, USA, 2012.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže