Performanse leta
Kratica: PERLE Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Sanja Steiner
izv. prof. dr. sc. Andrija Vidović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Andrija Vidović ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Kordinatni sustavi u zrakoplovstvu. Bazne upravljačke površine. Ravnoteža zrakoplova-uzdužna, poprečna i po pravcu. Stabilnost zrakoplova - dinamička i statička. Statička stabilnost zrakoplova - uzdužna, poprečna i po pravcu. Upravljivost zrakoplova - uzdužna, poprečna i po pravcu. Letne osobine (performanse) zrakoplova - ustaljena kretanja - ustaljeni horizontalni let, penjanje i spuštanje. Letne osobine (performanse) zrakoplova - neustaljena kretanja - polijetanje, slijetanje, zaokret, klizanje, vibracije zrakoplova, prevučeni let i gubitak brzine, kovit, temeljne i napredne akrobacije.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Vidović, A.: Elementi stabilnosti i upravljivosti zrakoplova, skripta, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2010.
Preporučena literatura:
2. Anderson, J. D., Jr.: Introduction to flight, WCB/McGraw-Hill- International Editions 2000. -4th edition; ISBN 0-07-116034-05 Poglavlje 6 i 7.
3. Abzug, M. J., Larrabee, E. E.: Airplane stability and control, Cambridge University Press, 2005.
4. Pramadi, B. N.: Performance, Stability Dynamics, and Control of Airplanes, American Institute of Aeronautics and Astronautics, Reston, Virginia, 1998.
5. Etkin, B., Reid, L. D.: Dynamics of Flight-Stability and Control, John Wiley and Sons, Inc., 1996.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže