Prijevoz robe željeznicom
Kratica: PRROŽE Opterećenje: 45(P) + 20(A) + 0(L) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Borna Abramović
Izvođači: Denis Šipuš mag. ing. traff. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Tržište prijevoza robe željeznicom. Koncepcija marketinga u prijevozu robe željeznicom. Elementi tehnologije prijevoza robe. Tehnička sredstva. Željeznicki kolodvori i postaje (terminali). Veliki korisnici. Industrijski kolosijeci. Vagonske i komadne pošiljke. Inovativne transportne tehnologije u prijevozu robe željeznicom. Tehnološki proces rada sa robom. Statistika robnog rada.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Abramović, B., Brnjac, N., Petrović, M.: Inženjersko-tehnološki proračuni u željezničkom prometu, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2009.
2. Abramović, B.: Modeliranje potražnje u funkciji prijevoza željeznicom, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2009.
3. Bogović, B.: Prijevozi u željezničkom prometu - ekonomika, marketing, tehnologija, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2006.
4. Gašparík, J., Majerčák, J., Široký, J., Abramović, B., Meško, P., Nachtigall, P., Zitrický, V.: Railway traffic operation, University of Žilina, Slovakia, 2016.
Preporučena literatura:
5. Berndet, T.: Eisenbahnguterverkehr, Teubner, Stuttgart-Leibzig-Wiesbaden, Germany, 2001.
6. Eisenbahnreforme in Europa - Eine Standortbestimmung, EuRailPress, Hamburg, Germany, 2005.
7. Heinisch, R. et al.: Liberalisierung und Harmonisierung der Eisenbahnen in Europa, Hestra-Verlag, Darmstadt, Germany, 2003.
8. Široky, J., Gašparik, J., Abramović, B., Nachtigall, P.: Transport Technology and Traffic Management, University of Pardubice, Czech Republic, 2018.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže