Željeznička infrastruktura II
Kratica: ŽEINII Opterećenje: 30(P) + 10(A) + 0(L) + 20(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dubravka Hozjan
doc. dr. sc. Martin Starčević
Izvođači: doc. dr. sc. Martin Starčević ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Kolodvori. Namjena kolodvora i klasifikacije Smjernice za projektiranje kolodvora. Skretnice. Kolosiječne veze. Korisne duljine kolosijeka. Građevine i postrojenja na putničkim kolodvorima. Vrste teretnih kolodvora, te građevine i postrojenja na njima. Tehničko putnički i tehničko teretni kolodvori. Željeznički čvorovi. Željezničke pružne građevine. Donji ustroj pruge. Deformacije i sanacije donjeg ustroja. Građevine za zaštitu pruge od utjecaja vjetra, snijega, bujica, odrona. Križanja sa drugim prometnicama u razini. Prilazne građevine. Pružna oprema.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Stipetić, A.: Kolodvori i kolodvorska postrojenja, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2002.
Preporučena literatura:
2. Mikulić, J., Stipetić, A.: Željezničke pružne građevine, Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb, 1999.
3. Esveld, C.: Modern Railway Track, Delf t University of Technology, Delft, Netherlands, 2001.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže