Napredne baze podataka
Kratica: NAPBAZ Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 30(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Tonči Carić
Izvođači: Martina Erdelić mag. ing. traff. ( Laboratorijske vježbe )
Tomislav Erdelić mag. ing. el. techn. inf. ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Uvod u T-SQL i korištenje SQL skripta. Kontrola toka izvođenja upita i upravljanje pogreškama. Korištenje pogleda za zaštitu podataka i pojednostavljivanje pristupa podacima. Kreiranje i korištenje pohranjenih procedura. Izrada korisnički definiranih funkcija. Upotreba izvedenih i privremenih tablica. Dohvaćanje podataka pomoću kursora. Kreiranje okidača i zaštita referencijalnog integriteta. Manipulacija XML podacima u bazi podataka, te izvoz i uvoz podatka u XML obliku. Višekorisnički rad baza podataka (problemi konkurentnosti i njihovo rješavanje uz pomoć transakcija). Izrada sigurnosnih kopija i obnova u slučaju razrušenja. Razine sigurnosti i dodjela/oduzimanje prava na pristup pojedinim objektima baze podataka. Primjeri povezivanja baze podataka sa Internet aplikacijama. Skladištenje podataka (Data Warehouse). Osnove rada sa prostornim bazama podataka, prostorno-vremenskim bazama podataka i bazama podataka pokretnih objekata.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Elmasri, R., Navathe, S., B.: Fundamentals of Database Systems 5th Edition, Addison-Wesley, 2006.
2. Varga, M.: Baze podataka, konceptualno, logičko i fizičko modeliranje podataka. DRIP, 1994.
3. Güting, R., H., Schneider, M.: Moving Objects Databases, Morgan Kaufmann, 2005.
Preporučena literatura:
4. Date, C. J.: The SQL Standard, Addison Wesley, 1996.
5. Teorey, T.J., Lightstone, S.S., Nadeau, T.: Database modeling and design: Logical design 4th Edition, Morgan Kaufmann, 2005.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže