Upravljanje transportnim lancima
Kratica: UPTRLA Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Anđelko Ščukanec
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Darko Babić ( Predavanja, Auditorne vježbe )
doc. dr. sc. Ivona Bajor ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Postanak i značaj logistike u povijesti. Istraživanje i usavršavanje logistike. Suvremena poslovna logistika. Pojam i značaj logističkih modela. Logistički globalizacijski procesi. Rezultati primjene logističkih modela u gospodarskim sustavima. Definiranje transportnih lanaca. Uloga transportnih lanaca kod optimizacije distribucije robe.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
2. Bloomberg, D.J., LeMay, S. B., Hanna, J. B.: Logistika; Mate d.o.o., Zagreb, 2006 ISBN: 9532460160 Frazelle, E. The Logistics of Supply Chain Management, McGraw - Hill, Chicago, 2002.
3. Frazelle, E.: The Logistics of Supply Chain Management, McGraw Hill, Chicago, 2002.
Preporučena literatura:
4. Simchi Levi, D., Kaminsky, P., Simchi Levi, E.: Managing the Supply Chain, Mc Graw, Hill, New York, 2004.
5. Ivaković, C., Stanković, R., Šafran, M.: Špedicija i logisticki procesi, Sveucilite u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2010. ISBN 978-953-243-038-7
6. Liu, J.J.: Supply Chain Management and Transport Logistics, Routledge, UK 2011. ISBN-13: 978-0415618960
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže