Podvorbeni sustavi
Kratica: PODSUST Opterećenje: 30(P) + 20(A) + 10(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Štefica Mrvelj
Izvođači: doc. dr. sc. Marko Matulin ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe, Predavanja )
prof. dr. sc. Štefica Mrvelj ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Definicija, područja primjene teorije podvorbenih sustava (TPS). Pojam slučajnog procesa (SP): definicija, klasifikacija, brojidbeni procesi, poissonovi SP, SP rađanja i umiranja. Opći opis podvorbenog sustava (PS): korisnik, poslužiteljsko mjesto, rep i podvorbena stega, kendallova oznaka, primjena PS na stvarne podvorbene situacije. Matematički opis PS: ulazni proces, proces posluživanja, izlazne veličine, Little-ova formula. Prometna mjerila PS. Definicija kapaciteta i propusnosti poslužitelja. Osnovni poissnovski i ne-poissonovski modeli podvorbenih sustava: jednoposlužiteljski i višeposlužiteljski modeli. Uvod u mreže podvorbenih sustava (MPS): klasifikacija, eksponencijalna MPS. PS s očiglednom podvorbom. Simulacija rada jednoposlužiteljskih i višeposlužiteljskih sustava, evaluacija performansi PS i MPS za promjenjive ulazne veličine, različite razdiobe međudolaznih vremena i vremena posluživanja.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Begović, M.: Podvorbeni sustavi, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2006.
2. Mrvelj, Š.: Autorizirana predavanja iz kolegija Podvorbeni sustavi (dostupno na sustavu MERLIN)
3. Matulin, M., Mrvelj, Š.: Videovježbe kolegija Podvorbeni sustavi (dostupno na sustavu MERLIN i YouTube kanalu Katedre za teoriju TK prometa)
4. Matulin, M., Mrvelj, Š.: Materijali pripremljeni za auditorne vježbe (dostupno na sustavu MERLIN)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže