Sustavi elektroničkog poslovanja
Kratica: SUSELPO Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Dragan Peraković
doc. dr. sc. Marko Periša
Izvođači: dr. sc. Ivan Cvitić ( Laboratorijske vježbe, Seminar )
Petra Zorić mag. ing. traff. ( Seminar, Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Koncept elektroničke razmjene podataka. Poslovni procesi i njihova veza sa sustavima elektroničkog poslovanja. Arhitektura i tehnologija izvedbe sustava elektroničkog poslovanja. Informacijsko komunikacijska tehnologija kao infrastruktura elektroničkog poslovanja. Standardi u elektroničkoj razmjeni podataka (XML, RSS feeds, i sl.). Skladište podataka i strateški utjecaj analize podataka na odlučivanje (Big Data). Zakonska regulativa i strategije elektroničkog poslovanja. Tehnologije mobilnog elektroničkog poslovanja. Elektronički sustavi plaćanja. Sigurnosni aspekti elektroničkog poslovanja. Sustavi elektroničkog poslovanja u prometnom ambijentu. Perspektive razvoja sustava e-poslovanja u Republici Hrvatskoj.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Peraković, D., Periša, M.: Autorizirana predavanja (objavljeno na sustavu Merlin)
2. Cvitić, I.: Autorizirani materijali za laboratorijske vježbe (objavljeno na sustavu Merlin)
3. Peraković, D.: E-Business - State of the Art of ICT Based Challenges and Solutions, InTech, Rijeka, 2017
Preporučena literatura:
4. Wirtz, B. W.: Digital Business Models, Springer International Publishing, Cham, 2019.
5. Papazoglou, M., Ribbers, P.: E-business, organizational and technical foundations, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 2006.
6. Panian, Ž.: Elektroničko trgovanje, Sinergija, Zagreb, 2000.
7. Srića, V., Spremić, M.: Informacijskom tehnologijom do poslovnog uspjeha, Sinergija, Zagreb, 2000.
8. Combe, C.: Introduction to e-business, management and strategy, Elsevier Ltd., Oxford, UK, 2006.
9. Bosilj Vukšić, V., Kovačić, A.: Upravljanje poslovnim procesima, Sinergija, Zagreb, 2004.
10. Panian, Ž.: Izazovi elektroničkog poslovanja, Narodne novine d.d., Zagreb, 2002.
11. Spremić, M.: Menadžment i elektroničko poslovanje, Narodne novine d.d., Zagreb, 2004.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže