Tehnologija poštanskog prometa II
Kratica: TPPII Opterećenje: 45(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Tomislav Kljak
Izvođači: doc. dr. sc. Tomislav Kljak ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Tokovi pošiljaka i regulativa u međunarodnom prometu. Matematičko modeliranje strukture i procesa poštanskog sustava. Optimizacijski problemi poštanske mreže. Primjena linearnog, stohastičkog i cjelobrojnog programiranja. Simulacijsko modeliranje procesa u poštanskom središtu. Planiranje mreže poštanskih ureda u gradovima. Logistička primjena barkodiranja. RFID sustavi praćenja pošiljaka. Inteligentni transportni sustavi u praćenju pošiljaka i upravljanju voznim parkom. Funkcioniranje pošte u posebnim uvjetima. Primjeri međunarodnih poštanskih obračuna i tarifa. Modeliranje slučajnih i neslučajnih varijacija prometa. Simulacijsko modeliranje poštanskih ureda i središta za razradu pošiljaka. Nove poštanske usluge.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Bošnjak, I.: Tehnologija poštanskog prometa 2, (interna skripta), Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2006.
Preporučena literatura:
2. Denardo, E.V.: The Science of Decision Making, John Wiley & Sons, New York, 2002.
3. Pašagić, H.: Matematičke metode u prometu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2003.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže