Inteligentni transportni sustavi II
Kratica: ITSII Opterećenje: 45(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Sadko Mandžuka
doc. dr. sc. Pero Škorput
Izvođači: dr. sc. Martin Gregurić ( Auditorne vježbe, Predavanja, Seminar )
Krešimir Kušić mag. ing. traff. ( Predavanja, Seminar )
doc. dr. sc. Marko Matulin ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Razvoj integralnih i interoperabilnih rješenja Inteligentnih transportnih sustava. Platforme za kompleksne senzorske, komunikacijske i upravljačke sustave. Modeliranje složenih sustava primjenom naprednih alata. Ovladavanje stvarno vremenskim ograničenjima. Pristupni i sučeljni protokoli. Cjelovito upravljanje prometom integracijom različitih ITS podsustava (Road Traffic Control, Pre-trip and On-trip Information, Incident Management, Emergency Service, Automatic Toll Collection, Ramp Metering). Dinamički mrežni modeli. Primjeri upravljanja cestovnim urbanim prometom. Sigurnosne aplikacije ITS-a. Čovjekov nadzor automatiziranih ITS rješenja. Evaluacija učinkovitosti, troškova i koristi ITS aplikacija. Primjeri sačinjavanja plana izgradnje i uspostave ITS-a. Analiza uspješnih primjera realizacije ITS aplikacija. Primjeri rješavanja problema interoperabilnosti. Upravljanje životnim ciklusom ITS aplikacija. Prikupljanje i održavanje korpusa znanja o ITS-u.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Mandžuka, S.: Inteligentni transportni sustavi 2 ., interna skripta, Zavod za ITS, 2010.
2. Matulin, M., Mandžuka, S.: Inteligentni transportni sustavi 2, Vježbe 1, Zavod za ITS, 2018.
3. Gregurić, M., Mandžuka, S.: Inteligentni transportni sustavi 2, Vježbe 2, Zavod za ITS, 2018.
Preporučena literatura:
4. Perallos, A., Hernandez-Jayo, U., Onieva, E., & Zuazola, I. J. G. (Eds.)., Intelligent Transport Systems: Technologies and Applications. John Wiley & Sons., 2015.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže