Vrednovanje cestovnih projekata
Kratica: VRCESPR Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 20(L) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Danijela Barić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Danijela Barić ( Laboratorijske vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Proces odlučivanja u cestovnom prometu. Investicije u cestovni promet. Osnovni pojmovi u investicijskom procesu. Planiranje investicijskih projekata u cestovnom prometu. Faze planiranja investicijskih projekata u cestovnom prometu. Identifikacija i kvantifikacija osnovnih parametara. Strukturna priprema cestovnih projekata. Dokumentacijska osnova, studije analize i sinteze. Tehnička dokumentacija u postupku vrednovanja projekata u cestovnom prometu. Tehnički i ekonomski vijek projekta u cestovnom prometu. Ocjena projekata u cestovnom prometu. Metodologija vrednovanja cestovnih projekata. Metode vrednovanja projekata u cestovnom prometu. Vrednovanja cestovnih projekata primjenom metode SWOT analize. Vrednovanja projekata u cestovnom prometu višekriterijskim odlučivanjem. Primjena metode Analitičkog hijerarhijskog procesa (AHP metoda). Vrednovanja projekata u cestovnom prometu primjenom metode analize troškova i koristi (CBA). Proračuni pokazatelja pri dinamičkom pristupu ocjene. Odnos korist/trošak, metoda interna stope profitabilnosti, metoda neto sadašnje vrijednosti, metoda relativne neto sadašnje vrijednosti, metoda razdoblja povrata sredstava. Ekonomski tok projekta. Termin plan. Izbor optimalnog rješenja. Ocjena rizika cestovnih projekata: analiza osjetljivosti, analiza rizika, ocjena prihvatljive razine rizika, prevencija rizika. Modeli financiranja projekata u cestovnom prometu. Izvori financiranja projekata u cestovnom prometu i kriteriji podjele. Studija slučaja: izbor optimalnog projekta ceste.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Barić, D.: Vrednovanje cestovnih projekata - autorizirana predavanja, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2018.
Preporučena literatura:
3. Barić, D.: Metode za ocjenu i izbor investicijskih projekata u prometu, magistarski rad, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2006.
4. Bendeković, J. i koautori.: Priprema i ocjena investicijskih projekata, FOIP biblioteka, Zagreb, 2007.
5. Bendeković, J. i koautori: Vodič za analizu troškova i koristi investicijskih projekata, FOIP biblioteka, Zagreb, 2007.
6. Guide to cost-benefit analysis of investment projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, European Commission Directorate General and Urban policy, 2014.
7. Kumares, C. Sinha, Samuel Labi: Transportation Decision Making: Principles of Project Evaluation and Programming, John Wiley & Sons, inc., June 2007
8. Rabbani, S. J. L., Rabbani, S.R.: Decision in Transportation with the Analytic Hierarchy Process, UFPB/CCT, Brasil, 1996.
9. Saaty, T. L.: Creative Thinking, Problem solving and Decision Making, RWS Publications, Pittsburgh, USA, 2006.
10. Vukan R. Vuchic: Urban Transit: Operations, Planning and Economics, John Wiley & Sons, inc., 2005.
11. Priručnici za programsku potporu Expert Choice 11.5 i MS Excel
12. Odabrani zakoni i podzakonski akti
13. Odabrane Investicijske studije i projekti iz područja cestovnog prometa
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže