Cestovna telematika
Kratica: CESTEL Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Sadko Mandžuka
doc. dr. sc. Miroslav Vujić
Izvođači: dr. sc. Martin Gregurić ( Laboratorijske vježbe )
Krešimir Kušić mag. ing. traff. ( Laboratorijske vježbe )
doc. dr. sc. Miroslav Vujić ( Laboratorijske vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Pojmovi i područje primjene cestovne telematike. Automatsko upravljanje prometnim procesom. Stratifikacija i topologija mreže. Distribuirano dinamičko upravljanje u prostoru i vremenu. Algoritmi upravljanja. Telematički sustavi u funkciji hendikepiranih. Modeli za procjenu učinkovitosti primjene. Održavanje sustava, opreme i prometno tehnoloških funkcija. Primjena znanja iz područja telematike i automatizacije prometnih procesa u rješavanju (projektiranju) aktualnih prometnih problema u praksi na objektima u funkciji (u Hrvatskoj i šire). Primjena ekspertnih programskih podrški (Inteligentni SW za prometne stručnjake - LISA+, SYNCHRO, HUTSIM, HCS, SCOOT, SPOT, MATRIX, ... ) za poboljšanje protočnosti na raskrižjima i mreži prometnica.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Autorizirana predavanja (Mandžuka, S., Vujić, M.)
2. Transportation Research Board, Higway Capacity Manual, 2010.
3. Anžek, M., Divić, A., Lanović, Z.: Smjernice za prometnu svjetlosnu signalizaciju na cestama, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, Zagreb, 2001.
Preporučena literatura:
4. PTV - Planung Transport Verkehr AG: VISSIM 10 User Manual, 2017.
5. PTV - Planung Transport Verkehr AG: VisVAP 2.16 User Manual, 2006.
6. Ngan, V., W., K.: A Comprehensive Strategy for Transit Signal Priority, Master of Applied Science, The University of British Columbia, 2000.
7. Nash, B., A., Sylvia, R.: Implementation of Zurich's Transit Priority Program, Mineta Transportation Institute, San Jose State University, 2001.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže