Projektiranje informacijsko komunikacijskih usluga
Kratica: PRINFKO Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Dragan Peraković
Izvođači: dr. sc. Siniša Husnjak ( Laboratorijske vježbe, Seminar, Predavanja )
Opis predmeta: Definiranje i razvoj usluga informacijsko-komunikacijskih sustava. Univerzalna usluga, dodatne usluge, usluge s dodanom vrijednošću. Suvremeni ekosustav informacijsko-komunikacijskih usluga. Segmentacija korisnika informacijsko-komunikacijskih usluga. Ekonomski aspekti novih usluga. Sudionici i uloga na tržištu isporuke informacijsko-komunikacijskih usluga. Vrijednosni lanac isporuke usluge. Životni ciklus telekomunikacijske usluge. Poslovni modeli u projektiranju telekomunikacijskih usluga. Ekosustav okruženja IoT usluga. Planiranje proizvoda/usluge (roadmapping). Upravljanje projektima, dionici, projektna logika. Istraživački i razvojni procesi projektiranja i modeliranja informacijsko komunikacijskih usluga. ITIL okvir upravljanja uslugama. Generiranje ideja za razvoj novih informacijsko-komunikacijskih usluga. Prognoziranje potreba za informacijsko-komunikacijskim uslugama. Informacijske usluge, LBS temeljene usluge, IM usluge/Unified messaging (UM), XaaS.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Peraković, D.: Autorizirana predavanja (dostupno putem sustava Merlin)
2. Bažant, A. i dr.: Telekomunikacije - tehnologija i tržište, Element, Zagreb, 2007.
3. Husnjak, S.: Autorizirani materijali za laboratorijske vježbe (dostupno putem sustava Merlin)
Preporučena literatura:
4. Fransman, M.: The New ICT Ecosystem, Cambridge University Press, London, UK, 2010.
5. Carić, A.: Istraživanje i razvoj u informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji, Element, Zagreb, 2003.
6. Pang, S.: Successful Service Design for Telecommunications: A comprehensive guide to design and implementation, Wiley, Washington, USA, 2009.
7. Korhonen, T. O., Ainamo, A.: Handbook of Product and Service Development in Communication and Information Technology, Springer, USA, 2003.
8. Knapp, D.: The ITSM Process Design Guide: Developing, Reengineering, and Improving IT Service Management, J. Ross Publishing, USA, 2010.
9. Agbinya, J.I.: IP Communications and Services for NGN, University of Technology, Pretoria, South Africa, 2009.
10. Ahson, S.A., Ilyas, M.: Location-Based Services Handbook: Applications, Technologies, and Security, Taylor and Francis Group, USA, 2011.
11. Schwalbe, K.: Information Technology Project Management, Augsburg College, Minneapolis, USA, 2011.
12. Fawzy, A.: A Practitioner Guide to IT Services Transformation: A Complete Service Improvement Method Using Business Analysis, Process Modeling, and ITSM, Idea For IT Press, USA, 2018.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže