Planiranje zračnog prijevoza
Kratica: PLZRPR Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Ružica Škurla Babić
Izvođači: Maja Ozmec-Ban ( Auditorne vježbe )
doc. dr. sc. Ružica Škurla Babić ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Prometni i vrijednosni učinci zračnih prijevoznika. Produktivnost zračnog prijevoznika, indikatori produktivnost rada, goriva, zrakoplova, vrijednosni pokazatelji produktivnosti, TFP model. Analiza putničkog faktora popunjenosti vs. odbijanja putnika, mjere odbijanja putnika. Poslovni modeli zračnih prijevoznika: tradicionalne vs. niskotarifne zrakoplovne kompanije, elementi prijevozničke operative. Proces planiranja flote, operativno-eksploatacijski, financijsko-ekonomski, marketinško-komercijalni, ugovorni čimbenici odabira flote. Planiranje posada i goriva, regulativa pri planiranju rada posada, efikasnost potrošnje goriva, nabava i izračun goriva za let. Značajke potražnje za uslugama zračnog prijevoza, varijabilnost potražnje, matematičko opisivanje i aproksimiranje parametara prijevozne potražnje u zračnom prometu. Prognoziranje potražnje za zračnim prijevozom, metode predviđanja potražnje. Modeli kontrole raspoloživih sjedala, EMSRa i EMSRb modeli. Organizacijska struktura zrakoplovnih kompanija, strategije razvoja, PASTE i SWOT analiza. Modeli profitabilnosti ruta, upravljanje mrežom letova, elementi network strategije, ključni pokazatelji uspješnosti na temelju profitabilnosti ruta. Komercijalni sporazumi u zračnom prometu, alijanse u zračnom prometu. Analize zrakoplovnog tržišta, vrste konkurencije, hrvatsko zrakoplovno tržište.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Tatalović, M., Mišetić, I., Bajić, J.: Planiranje zračnog prijevoza, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2017.
2. Tatalović, M.: Autorizirana predavanja (sustav za e-učenje Merlin)
3. Škurla Babić, R.: Autorizirana predavanja (sustav za e-učenje Merlin)
4. Ozmec-Ban, M.: Autorizirana predavanja (sustav za e-učenje Merlin)
Preporučena literatura:
5. Abdelghany, A., Abdelghany, K.: Modeling Applications in the Airline Industry, Ashgate Publishing Company, Aldershot, 2010.
6. Bazargan, M.: Airline Operations and Scheduling, Ashgate Publishing Company, Aldershot, 2012.
7. Belobaba, P. P., Odoni, A., Barnhart, C.: The Global Airline Industry, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, UK, 2016.
8. Clark, P.: Bying the Big Jets, Ashgate Publishing Company, Aldershot, 2007.
9. Doganis, R.: The Airline Business, Routledge, London, 2007.
10. Rapajić, J.: Beyond Airline Disruptions, Ashgate Publishing Company, Farnham, 2009.
11. Talluri, K. T., Van Ryzin, G. J.: The Theory and Practice of Revenue Management, Springer, New York, USA, 2005.
12. Tatalović, M., Mišetić, I., Bajić, J.: Menadžment zrakoplovne kompanije, MATE d.o.o., Zagreb, 2012.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže