Simulacijske metode u željezničkom prometu
Kratica: SIMŽEPR Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Marjana Petrović
Izvođači: Ivica Ljubaj mag. ing. traff. ( Seminar )
Matea Mikulčić mag. ing. traff. ( Seminar )
Opis predmeta: Podjela simulacijskih metoda u željezničkom prometu prema razini detalja, Primjena mikro-simulacijskih metoda u željezničkom prometu, Primjena računalnih simulacija u postupku planiranja izgradnje nove ili izmjene stanja postojeće željezničke infrastrukture, Simulacija željezničkog prometa primjenom željezničke makete, Simulacijska analiza tehnoloških operacija u kolodvorima primjenom željezničke makete, Simulacijska metoda testiranja stabilnosti i robusnosti voznih redova, Simulacijska metoda određivanja propusne sposobnosti pruga, Simulacijska metoda određivanja propusne sposobnosti kolodvora, Simulacijska metoda za komparativnu analizu učinkovitosti sustava vođenja vlakova.
Jezici na kojima se održava nastava: Engleski, Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Hansen, I.A., Pahl, J.: Railway Timetable & Traffic - Analysis - Modelling - Simulation, EURAIL PRESS 2008.
2. Programska dokumentacija za računalni program OpenTrack
Preporučena literatura:
3. Pachl, J.: Railway Operation and Control 2nd edition, VTD Rail Publishing, Mountlake Terrace, USA, 2009.
4. Traffic Analysis Toolbox Volume III: Guidelines for Applying Traffic Microsimulation Modeling Software, FHA, 2004
5. PTV VISUM 14 - manual, Karlsruhe, Germany, 2014
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže