Tehnologija žičarskog prometa
Kratica: TEHŽIPR Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mladen Nikšić
doc. dr. sc. Martin Starčević
Izvođači: Matea Mikulčić mag. ing. traff. ( Seminar )
izv. prof. dr. sc. Mladen Nikšić ( Seminar )
doc. dr. sc. Martin Starčević ( Seminar )
Opis predmeta: Povijesni razvoj žičara; podjela i vrste žičara i uspinjača; uloga, važnost i značaj žičarskog prometnog sustava; primjena žičara s prometnog i geografskog motrišta; žičarski prometni sustavi u svijetu i Republici Hrvatskoj; tehničke i tehnološke značajke žičara; uvjeti za sigurno prometovanje žičara; zakonska regulativa iz područja žičara; eksploatacija i održavanje žičara i uspinjača; tehničke izvedbe žičara; infrastrukturni objekti i postrojenja; prijevozne mogućnosti, kapacitet i teorija masovnog posluživanja; razvoj novih sustava
Jezici na kojima se održava nastava: Engleski, Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Nikšić, M.: Sustavi žičara za prijevoz putnika (autorizirana predavanja), Fakultet prometnih znanosti, Zagreb (web stranica, dostupno na sustavu Merlin)
Preporučena literatura:
2. Löhr, M.-O.: Simulation der Stationseinfahrt kuppelbarer Einseilumlaufbahnen, Technische Universität München, München, Germany, 2002.
3. Günthner, W.A: Seilbahntechnik, Technische Universität München, München, Germany, 1999.
4. Težak, S.: Model sustava žičarskog prometa u Sloveniji, doktorska disertacija, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2009.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže