Prijevozna logistika II
Kratica: PRLOGII Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Jasmina Pašagić Škrinjar
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ratko Stanković ( Predavanja, Auditorne vježbe )
prof. dr. sc. Jasmina Pašagić Škrinjar ( Auditorne vježbe )
Lucija Bukvić ( Seminar )
Opis predmeta: Tržišta prijevoznih kapaciteta. Kriteriji izbora lokacije infrastrukturnih objekata kao čimbenika realizacije logističkog koncepta. Modeli izbora lokacije infrastrukturnih objekata. Informacijski podsustav prijevozne logistike. Primjena telematičkih rješenja u logističkim procesima (Fleet Management, Freight Management). Suvremeni sustavi pozicioniranja i usmjeravanja prijevoznih sredstava u cilju optimalizacije prijevoznih procesa. Struktura city logističkih sustava i struktura logističkih tokova u gradovima. Razrada kriterija za izbor lokacije i određivanje lokacije logističkog terminala za konkretni slučaj. Razrada kriterija za izbor prijevoznog puta distribucijskih obrta vozila. Izrada seminarskog rada "Usmjeravanje prijevoznih sredstava u funkciji optimalizacije procesa distribucije robe iz LDC-a".
Jezici na kojima se održava nastava: Engleski, Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Šamanović, J.: Logistički i distribucijski sustavi, Ekonomski fakultet, Split, 1999.
2. Bloomberg, D., LeMay, S., Hanna J.B.: Logistika, Zagrebačka škola ekonomije i managementa, Zagreb, 2006.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže