Organizacija prijevoza putnika
Kratica: ORGPRPU Opterećenje: 30(P) + 20(A) + 0(L) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Marko Ševrović
Izvođači: Bojan Jovanović dipl. ing. ( Seminar, Auditorne vježbe )
doc. dr. sc. Marko Ševrović ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Logistički aspekti prijevoza putnika. Logistički marketing u prijevozu putnika. Logistički travel centri. Logistički sustavi optimizacije prijevoza putnika. Sustavi transfera putnika u dugolinijskom prometu. Modeliranje informacijskih točki za putnike i turiste u velikim gradovima i turističkim središtima. Kreiranje putničkih i turističkih rutera u informacijsko-komunikacijskim sustavima. U okviru vježbi razrađivat će se logistički aspekti prijevoza putnika, sustavi organizacije i transfera putnika različitim prijevoznim sredstvima. Studenti će na vježbama rješavati i simulirati zadatke vezane uz planiranje i simuliranje logističkih modela prijevoza putnika.
Jezici na kojima se održava nastava: Engleski, Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Brčić, D., Ševrović, M.: Logistika prijevoza putnika (Priručnik), Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2012.
Preporučena literatura:
2. Fawcett, P.: Managing Passenger Logistics, The Comprehensive Guide to People and Transport. London: The Institute of Logistics and Transport, 2000.
3. Hanson, S.: Geography of Urban Transportation (Second Edition izd.). New York, London: The Guliford Press, 1995.
4. Vuchic, V. R.: Urban Transit - Operations, planning and economics, New Jersey: John Wiley and Sons, Inc., 2005.
5. Vučić, V. R.: Javni gradski prevoz, Naučna knjiga, Beograd, 1987.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže