Informacijski sustavi mrežnih operatora
Kratica: ISMO Opterećenje: 30(P) + 20(A) + 10(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Dragan Peraković
doc. dr. sc. Marko Periša
Izvođači: Petra Zorić mag. ing. traff. ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Razvoj sustava za obradu podataka. Teoretska podloga rada informacijskih sustava. Informacijski sustav kao podsustav mrežnih operatora. Podjele, vrste i elementi informacijskog sustava. Osnove projektiranja informacijskog sustava. Modeli životnog ciklusa informacijskog sustava. Organizacija podataka u informacijskim sustavima. Sigurnost i zaštita informacijskog sustava. Modeliranje poslovnih procesa mrežnih operatera. Referentni model za standardiziranje poslovnih procesa; informacijski okvir za upravljanje mrežnim operaterom; tehnološki neutralna arhitektura informacijskog sustava mrežnog operatera; aplikacijski okvir. Aplikacijski moduli informacijskog sustava mrežnog operatora.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Peraković, D., Periša, M., Forenbacher, I.: Autorizirana predavanja (objavljeno na sustavu Merlin), Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2019.
2. Forenbacher, I.: Autorizirani materijali za auditorne i laboratorijske vježbe (objavljeno na sustavu Merlin), Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2019.
3. Effy, O.: Management Information System, Thompson Course Technology, Boston, SAD, 2009.
4. Radošević, D.: Osnove teorije sustava, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 2001.
Preporučena literatura:
5. Panian, Ž., Spremić, M. i dr.: Korporativno upravljanje i revizija informacijskih sustava, Zgombić i partneri, Zagreb, 2007.
6. Anderson, D.: Management Information Systems with MISource, McGraw-Hill, New York, SAD, 2003.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže