Poznavanje materijala
Kratica: POZMAT Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Suzana Jakovljević
Izvođači: dr. sc. Dario Babić ( Auditorne vježbe )
Mario Fiolić mag. ing. traff. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Procesi proizvodnje čelika i ljevova. Zahtjevi na materijale. Statičko-vlačno ispitivanje. Svojstva i primjena općih konstrukcijskih čelika, čelika povišene čvrstoće, čelika za poboljšavanje, opruge i cementiranje. Osnove korozije. Udarni rad loma. Tribologija. Tvrdoća. Inženjerstvo površina. Svojstva i primjena aluminijskih legura. Svojstva i primjena bakrenih i magnezijskih legura. Svojstva i primjena niklovih kobaltovih i titanovih legura. Svojstva i primjena konstrukcijske keramike i tvrdih metala. Toplinska obrada. Svojstva i primjena polimernih materijala. Podjela i svojstva kompozitnih materijala. Proizvodnja i primjena kompozitnih materijala. Materijali u prometu. Goriva: opći pojmovi i definicije, podjela. Tekuća goriva.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Štrumberger, N.: Tehnologija materijala I, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2005.
2. Štrumberger, N.: Tehnologija materijala II, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2003.
3. Kovačiček, F., Filetin, T., Indof, J.: Svojstva i primjena materijala, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 2002
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže