Ergonomija u prometu
Kratica: ERPROM Opterećenje: 30(P) + 20(A) + 10(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Davor Sumpor
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Davor Sumpor ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Razvitak ergonomije. Uporaba statistike u ergonomiji. Fiziološka antropologija. Antropometrija. Fiziološko-antropološka analiza udobnosti vožnje. Utvrđivanje segmentalnih masa čovjeka. Utvrđivanje položaja težišta tijela. Sustav osjetila u čovjeka. Energija potrebna za rad. Opterećenje vozača. Utjecaj prometne buke na izvedbu i radno opterećenje vozača. Psihologijske sastavnice ergonomije prometa. Analiza čimbenika smetnje iz prometnog i radnog okoliša. Ergonomsko dizajniranje boravišnog prostora za putnike u vozilima. Ergoprosudba prometnih podprocesa-manipulacija putnicima i/ili prtljagom. Ergoprosudba šalterskog radnog mjesta i radnog mjesta sa računalom. Ergoprosudba radnog i prometnog okoliša vozača različitih prometnih sredstava. Vozač iz perspektive psihologije. Ljudski čimbenici u vožnji. Vizualni čimbenici u vožnji. Percepcija ceste u vožnji. Netočna reakcija sudionika u prometu. Dinamičko sučelje "sposobnost vozača - zahtjev zadaće". Ukupno vrijeme reakcije u kognitivno-motoričkim zadacima (PRT).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kroemer, K.H.E., Grandjean, E.: Prilagođavanje rada čovjeku, Naklada Slap, Jastrebarsko, 2000. (Original: Kroemer, K.H.E., Grandjean, E.: Fitting the Task to the Human, A Textbook of Occupational Ergonomics, Fifth Edition, Taylor & Francis, London, 1997.)
2. Dewar, R.E., Olson, P.L.: Human Factors in Traffic Safety, Lawyers & Judges Publishing Company Co., Tuscon, USA, 2007.
3. Sumpor, D.: Laboratory Equipment Cataloque of Laboratory for Applied Ergonomics in Traffic and Transport, University of Zagreb, Faculty of Transport and Traffic Sciences, Zagreb, 2013. (available on http://static.fpz.hr/FPZWeb/files/katalog-laboratorijske-opreme/Laboratorij-za-primjenjenu-ergonomiju-u-prometu.pdf)
Preporučena literatura:
4. Woodson, W. E., Tillman, B., Tillman, P.: Human Factors Design Handbook, 2nd ed., McGraw-Hill, Inc., New York, 1992.
5. Sanders, M.S., McCormick, E.J.: Human Factors in Engineering and Design, 7th ed., McGraw-Hill, Inc., New York, 1993.
6. Muftić, O.: Biomehanička ergonomija, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2009. (dostupno na http://www.fsb.unizg.hr/kbioerg/Preuzimanja/Biomehanicka_Ergonomija.pdf )
7. Muftić, O., Milčić, D.: Ergonomija u sigurnosti, Visoka škola za sigurnost na radu, Zagreb, Iproz, Zagreb, 2001.
8. National Cooperative Highway Research Program REPORT 600: Human Factors Guidelines for Road Systems, Second Edition, Transportation Research Board of the National Academies, Washington, 2012.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže