Sustavi prividne stvarnosti u prometu
Kratica: SUPRST Opterećenje: 30(P) + 10(A) + 5(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Edouard Ivanjko
Izvođači: Krešimir Kušić mag. ing. traff. ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
Filip Vrbanić ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Prividna stvarnost i prividno okruženje. Modeliranje prividne scene. Računalna grafika prostora. Modeliranje i digitalni prikaz likova i tijela. Posebni efekti. Oživljavanje objekata. Simulacija fizikalnih zakonitosti. Slobodni pad. Elastični sudar. Utvrđivanje presjeka i sudara. Međudjelovanje čovjek - prividno okruženje. Jezici, formati i programska sučelja za prividna okruženja. Sustavi za umrežena prividna okruženja. Sklopovska i programska oprema sustava prividne stvarnosti. Ulazni uređaji. Izlazni uređaji. Proširena stvarnost. Primjena sustava prividne i proširene stvarnosti u tehnologiji prometa i transportu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Pandžić, I. S., Pejša, T., Matković, K., Benko, H., Čereković, A., Matijašević, M.: Virtualna okruženja Interaktivna 3D grafika i njene primjene, Element, 2011.
2. Gumster, V. J. Blender for Dummies, Wiley Brand, 2009.
3. Vince, J., Introduction to Virtual Reality, Springer, 2004.
Preporučena literatura:
4. Vince, J.: Virtual Reality Systems, Addison-Wesley, 1995.
5. Vince, J.: 3-D Computer Animation, Addison-Wesley, 1992
6. Harrington, S.: Computer Graphics, A Programming Approach, McGraw Hill, 1986.
7. Hocking, J.: Unity in Action - Multiplatform game development in C# with Unity 5, Manning Publication, 2015.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže